De Leertuin is een gezonde school. Sinds vorig schooljaar heeft de school ook het predicaat 'Gezonde School'. Hiervoor moet de school aan voorwaarden voldoen. Wij zijn een gezonde school op het gebied van bewegen en sociaal-emotioneel welbevinden. Ook qua voeding doen we goed ons best!

Voeding

Op school wordt aan kinderen die thuis niet ontbijten, een ontbijt aangeboden. Van 8.00 tot 8.30 uur kunnen kinderen samen met vrijwillige ouders een broodje smeren, ook voor tussen de middag als zij dat niet meehebben. Kinderen trakteren het liefst gezond en als er een snoepje wordt uitgedeeld is het er 1. De ouders en leerlingen hebben workshops gehad van de 'gezonde ambassadeurs' over traktaties. Gezonde ambassadeurs zijn ouders die een speciale training via de gemeente hebben gevolgd. De leerlingen krijgen 2 dagen per week melk op school en 3 dagen per week fruit als extra tussendoortje. Op school worden ook smaaklessen gegeven. 

Bewegen

Op de De Leertuin doen we veel aan Bewegend Leren, hieronder een kleine impressie.
 
Twee keer per week gym en speciale lessen voor kinderen die niet zo makkelijk bewegen, zijn standaard. Leerlingen worden soms (na overleg met ouders) doorverwezen naar de aan de school verbonden fysiotherapeut voor extra ondersteuning, als dit nodig is. Het schooljaar starten we met judolessen waarin de groepsdynamiek aan bod komt en waarden als: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier.

Sociaal-emotioneel welbevinden

We hebben een Protocol Sociaal Omgangsbeleid waarin staat wat we verstaan onder een positief pedagogisch klimaat en hoe we hiervoor zorgen (gezonde groepsvorming, welk gedrag we verwachten en wat de consequenties zijn als dit niet lukt, positief gedrag benoemen). Hierover is ook voorlichting aan leerkrachten, ouders en leerlingen geweest.
 
School maakt gebruik van Kwink als methode voor sociaal emotionele omgang. Aan het begin én einde van de schooldag staat de leerkracht stil bij hoe de leerlingen zich voelen en hoe dat komt. Bij de methode wordt bijvoorbeeld geleerd om ruzies te beslechten, hoe je je mening uit, wat is buitensluiten en wat doe je daaraan, aangeven hoe je je voelt en nog veel meer. Met groepsanalyses Hart en Ziel wordt duidelijk hoe een groep functioneert en wat de bedreigingen en positieve bijdragen zijn voor de groepsdynamiek.