Het kan dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of gedragingen op school. Wij gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom uit om bij ontevredenheid te praten met de leerkracht en/of de directie.

Interne contactpersoon

Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht is naar uw mening niet naar behoren opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, kunt u een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactpersonen op school. De interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met andere contacten voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. 

De interne contactpersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt hij of zij u begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De interne contactpersoon lost uw klacht dus niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.  

De interne contactpersonen bij basisschool De Leertuin zijn:

U kunt hen altijd aanspreken als u een klacht heeft, met vragen zit of bij vertrouwenskwesties betreffende school. De volledige klachtenregeling, waarin de gang van zaken over de klachtbehandeling beschreven staat, vindt u op de website van ASKO scholen.