Vrijwillig en noodzakelijk voor de school

Basisonderwijs is in principe gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de overheid worden betaald, mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit geld wordt gebruikt voor bijzondere aangelegenheden, zoals het schoolreisje, een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of de Kerstviering. De bijdrage wordt samen met ouders via de medezeggenschapsraad vastgesteld. Bij de inschrijving van een kind is de school verplicht een specificatie te geven van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt u via een (nieuws)brief op de hoogte gesteld van deze bijdrage en de wijze waarop dit kan worden betaald. Bij alle extra activiteiten die onze school organiseert kunnen alle leerlingen meedoen. Ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage betalen.

In overleg met de MR zijn de bedragen voor de ouderbijdrage vastgesteld voor het schooljaar 2023-2024:

1 kind € 80,-

2 kinderen € 135,-

3 kinderen € 175,-

4 of meer kinderen € 225,-

De ouderbijdrage is zo bescheiden mogelijk gehouden en kan, wanneer men dat wil, in termijnen worden betaald. De bijdrage kan ook betaald worden met de stadspas van de leerling, ouders kunnen de stadspas laten scannen en de gemeente maakt de ouderbijdrage over naar de school. Zoals hierboven aangegeven: alle leerlingen doen mee aan de georganiseerde schoolactiviteiten; zij staan in de relatie tot het schoolprogramma.

Ook in het schooljaar 2023-2024 wordt de ouderbijdrage beheerd door een oudervereniging, waarin 2 ouders zitting hebben, 1 MR lid en 1 OR lid. Samen met de administratie en de directeur zullen zij de inkomsten en uitgaven bijhouden. Daarnaast wordt bekeken waaraan de gelden worden besteed in overleg met de school.