Protocol sociaal omgangsbeleid

Veiligheid en respect zijn basisvoorwaarden voor de veiligheid op school. Helaas komt het op iedere school voor dat kinderen of volwassenen zich niet aan de sociale omgangsregels houden. Er kan sprake zijn van pestgedrag, onaangepast gedrag of van grensoverschrijdend gedrag. Het protocol  social omgangsbeleid bevat een plan van aanpak ten aanzien van het voorkomen, het signaleren en het aanpakken van ongewenst gedrag.

Bekijk het protocol sociaal omgangsbeleid