Werken aan positief gedrag

Gedragsplan en pestprotocol

Gedragsplan 2022-2023

Een goede sfeer op school is belangrijk voor de ontwikkeling van alle leerlingen. Storend of grensoverschrijdend gedrag gaan wij dan ook tegen. Het gedragsplan geeft antwoord op de vraag hoe leerkrachten dit gedrag kunnen begrijpen én afremmen door respect en begrip te tonen voor het kind en door duidelijke grenzen en consequenties te hanteren. Zo maken wij ruimte voor nieuw positief gedrag, wat de sfeer in de klas en de school zeker ten goede komt. 

Protocol sociaal omgangsbeleid

Veiligheid en respect zijn basisvoorwaarden voor de veiligheid op school. Helaas komt het op iedere school voor dat kinderen of volwassenen zich niet aan de sociale omgangsregels houden. Er kan sprake zijn van pestgedrag, onaangepast gedrag of van grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol over pesten en gedrag bevat een plan van aanpak ten aanzien van het voorkomen, het signaleren en het aanpakken van ongewenst gedrag.

Kennismaken met De Leertuin

U wilt dat uw kind met plezier naar school gaat en wordt uitgedaagd om zijn of haar bijzondere talenten te ontwikkelen. Toch? Wij verwelkomen uw kind graag in ons prachtige nieuwe kindcentrum. Kom samen eens kennismaken!