Aanmelden

Van harte welkom!

Van harte welkom!

Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Ronde de derde verjaardag van uw kind, krijgt u van de gemeente Amsterdam een voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid toegestuurd. Om uw kind aan te melden bij De Leertuin levert u het ingevulde voorkeursformulier bij ons in. En het spreekt vanzelf: voor uw aanmelding bent u van harte welkom om eerst kennis met ons te maken.

Stappen

Om uw kind aan te melden bij De Leertuin levert u het voorkeursformulier in bij ons op school. Let daarbij op het volgende:

 • Vul het formulier helemaal in en onderteken het.
 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als daar fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen kiezen. 
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven. 
 • Ook als uw kind naar de voorschool van De Leertuin gaat, levert u het formulier bij ons in.

Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties: 

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie; 
 2. uw kind zit op een IKC; 
 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct; 
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier). 

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft ontvangen, kunt u dat hieronder downloaden of van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl. Ook kunt u het formulier op onze school krijgen. Neem als u dit formulier gebruikt altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren. 

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor: 

 • kinderen geboren tussen 1 september 2018 en 31 december 2018: 3 maart 2022 
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019: 2 juni 2022 
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019: 3 november 2022 

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur. Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor plaatsing op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

Aanmelden en inschrijven

Als uw kind op De Leertuin geplaatst kan worden, ontvangt u na plaatsing van ons een brief. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan ons moet laten weten dat u van de voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op De Leertuin; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.
Uitzondering: Als tijdens het aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer weten?

Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen).
T: 020 716 3801; E: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

Op de website van het BBO vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.