• Activiteiten

Vanaf de Kerstvakantie hebben we het thema Kunst op school. Ler er meer over!

De leerlingen zijn in de groep bezig met Kunst, krijgen elke dinsdag les van een kunstenaar en gaan als het kan in deze periode naar een voorstelling en/of museum. Als dat niet lukt natuurlijk een andere periode, want naar het museum of een voorstelling gaat iedere groep, elk jaar.

Daarnaast zijn er vaak nog andere leuke Kunst-activiteiten door het jaar heen en besteden we ook in de Naschoolse Activiteiten van Combiwel iedere ronde aandacht aan kunst en cultuur.

Op dinsdagmiddag hebben de leerlingen de mogelijkheid om mee te doen aan het do-re-mi-FA-koor en op woensdag zijn we bezig met het 3e jaar Muziek op school, op woensdagmiddag. Op school zijn heuse violisten en drummers actief, die bij elke gelegenheid hun kunnen laten zien. Bijvoorbeeld tijdens het schoolhuwelijk van juf Leoni en tijdens de ontvangst van de schoolschrijver Barbara Scholten.

Ook literatuur en lezen vinden we belangrijk!

Sterrennacht Van Gogh     Wolf Kunst copy

Deze prachtige kunstwerken zijn in de groep gemaakt door de leerlingen van groep 4. Een eigen interpretatie van de Sterrennacht van Van Gogh. 
Groep 5/6 maakte dit prachtige samengestelde kunstwerk, een wolf in gekleurd vacht.

Iedere dinsdag zijn de leerlingen daarnaast bezig met juf Chris Vandegehuchte om hun talent te ontwikkelen op verschillende kunstzinnige vormen.  Belangrijk daarbij is 'procesgerichte didactiek': de leerlingen krijgen niet gewoon een werkje te doen maar worden geïntroduceerd in Kunstgeschiedenis en technieken en mogen daar op hun eigen manier invulling aan geven.

De school wordt zo een waar Kunst-museum!