Op De Leertuin hebben we 2 speciale labs om kinderen die graag met hun handen werken om te leren en leerlingen die verschillende soorten uitdagingen en denken nodig hebben te ondersteunen.

Doelab
Een bevoegde Doelab-leerkracht werkt een ochtend of middag met leerlingen aan vaardigheden in projecten als je lievelingshuis bouwen, een spel maken voor Bee-bots, handwerken met chenille en koken. Hierbij worden belangrijke vakken als rekenen, lezen en taal gebruikt, maar wordt ook geleerd om samen te werken en te plannen.

Flexlab
Op vrijdagochtend werkt een bevoegd leerkracht met leerlingen die extra aandacht nodig hebben qua uitdaging. Zij houden het tempo in de groep makkelijk bij en kunnen niet meer vooruitlopen in de stof. Deze leerlingen krijgen fikse projecten voor hun kiezen waarvoor zij zelf verschillende oplossingen bedenken. Vaardigheden als samenwerken, analytisch nadenken, problemen oplossen en presenteren worden getraind.Draadkunst

Sla maken