Aansluiten bij elk kind

De Leertuin wil kinderen zo goed mogelijk begeleiden bij de ontwikkeling van hun talenten, ook als daarbij extra ondersteuning nodig is. Met ons onderwijs, de leerstof en onze begeleiding sluiten wij zo goed mogelijk aan op de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van elk kind.

Specifieke ondersteuning

Bij het inrichten van ons onderwijs en onze ondersteuning richten we ons zeker niet alleen op kinderen met leerproblemen, maar ook op kinderen die meer aan kunnen dan het klassenprogramma hun biedt. Daarbij kijken wij ook naar de thuissituatie, het zelfbeeld, de motivatie en de sociale capaciteiten van het kind. 

De Leertuin biedt passende vormen van onderwijs voor:

  • kinderen die een gestructureerde omgeving nodig hebben;
  • meer begaafde leerlingen;
  • leerlingen met lees- en rekenproblemen/dyslexie en dyscalculie;
  • nieuwkomers/NT-2-leerlingen in én buiten de groep;
  • leerlingen met een ontwikkelingsachterstand.

Fasen van ondersteuning

Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan biedt onze school dat volgens het volgende onderwijscontinuüm:

  • extra aandacht in de klas;
  • individuele handelingsplannen/groeidocumenten;
  • overleg met en hulp van externe instanties;
  • verwijzing naar een school voor speciaal (basis)onderwijs.

In het SOP (School ondersteuningsprofiel) kunt u uitgebreid lezen wat De Leertuin kan bieden aan ondersteuning aan de leerlingen.

SOP