• Nieuws

Op school wordt iedere 2 jaar een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen en ouders. Dit zijn de resultaten.

Tevredenheidsonderzoek leerlingen en ouders 
De vragenlijst is afgenomen bij de leerlingen van groep 5 t/m 8. De respons op de vragenlijst was 100%: 48 van de 48 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. Ouders: 92 van de 98 respondenten heeft de vragenlijst ingevuld. We gaan er daarom vanuit dat de antwoorden een betrouwbaar beeld geven. We zijn trots op de behaalde resultaten. Toch blijven we kritisch kijken naar ons eigen handelen en inzetten op onderdelen waarvoor tips kwamen. 

Schoolanalyse 
We kunnen concluderen dat de kinderen hun klas over het algemeen als (heel) fijn ervaren en dat ze onderling goed contact hebben. We kunnen concluderen dat ouders de sfeer op school als fijn ervaren. 

Poster Leerlingen 

Poster Ouders 

Rapportcijfer 
Onze school scoorde in 2021 een 7,4 op schaal van 10. Nu scoren we in het schooljaar 2023- 2024 een 8,9 op schaal van 10 (leerlingen) en een 8,7 op schaal van 10 (ouders).